Infolinia: 505 138 039
"BARTCZAK"......działam dla Twojego bezpieczeństwa

Konwoje

Do prowadzenia samochodów przydzielonych do transportu wartości wyznaczamy kierowców o wysokich kwalifikacjach zawodowych.

Przy konwojowaniu wartości pieniężnych przestrzegamy podstawowych przepisów regulujących ochronę wartości pieniężnych na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 października 1998 r. w sprawie zasad i wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz.U.Nr 129, poz.858). Do służby konwojowej wyznaczamy pracowników, którzy posiadają odpowiednie predyspozycje psychiczne gwarantujące należyte wykonanie powierzonych zadań. W skład konwoju wchodzą (w zależności od wielkości przewożonych wartości pieniężnych lub wartościowego mienia): dowódca konwoju, konwojent, kierowca oraz inne wyznaczone osoby np. kasjer.
 

Konwój wykonywany jest każdorazowo przez pracownika naszej firmy, wyposażonego w broń palną, kamizelkę kuloodporną, środki łączności, uniform służbowy. Zadaniem konwoju jest zabezpieczenie przewożonego mienia przed rabunkiem, kradzieżą, zagubieniem lub zniszczeniem i dostarczeniem go w stanie nienaruszonym do adresata. O terminach i trasach transportu wartości pieniężnych w kwocie przekraczającej 10 jednostek obliczeniowych powiadamiane są właściwe terytorialnie jednostki Policji z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym. Informacje określające wartość, termin i trasę transportu oraz sposób jego ochrony stanowią tajemnicę państwową i kwalifikowane są jako tajne.

W zależności od wysokości wartości pieniężnych transportujemy je samochodem przystosowanym do realizacji tego zadania.

Eskortujemy także ważne przesyłki, mienie, a także inne przedmioty, które Państwo zlecicie nam do transportu.

NASZE USŁUGI

Poniżej znajduje się oferta naszych usług. Wybierz usługę z której chcesz skorzystać.

OCHRONA OSÓB
OCHRONA FIZYCZNA OBIEKTÓW
KONWOJE
OCHRONA IMPREZ MASOWYCH
SYSTEMY ALARMOWE
USŁUGI PORZĄDKOWE

PROMOCJE I NOWOŚCI

Ustrzel promocję ! Zniżka aż do 50%

Jeśli skorzystacie Państwo z usług ochrony mienia naszej firmy, to możecie otrzymać zniżkę w ubezpieczeniu nawet do 50%! Dzięki temu możecie czuć się bezpiecznie, a przy tym także zaoszczędzicie.

Zapytaj o szczegóły