Infolinia: 505 138 039
"BARTCZAK"......działam dla Twojego bezpieczeństwa

Ochrona Fizyczna Obiektów

System stacjonarnej ochrony
Polega na stałej obecności agentów ochrony na terenie strzeżonego obiektu. Do ich zadań należy nieustanne czuwanie nad bezpieczeństwem osób i mienia znajdującego się na chronionym terenie.

Pracownicy ochrony fizycznej to ludzie sprawni fizycznie, posiadający kwalifikacje do wykonywania powierzonego im zadania.

Każdy pracownik ochrony w firmie "BARTCZAK" pełni służbę w pełnym umundurowaniu zgodnym z wewnętrznymi przepisami naszej firmy lub według życzenia Zleceniodawcy. Przechodzi regularne szkolenia z zakresu prawa i ochrony obiektów, wyposażony jest w konieczne środki przymusu bezpośredniego oraz posiada łączność z Centrum Operacyjnym, co umożliwia wsparcie pracowników ochrony przez Grupy Interwencyjne, dyżurujące całą dobę.

Agent ochrony skutecznie przeciwdziała wszelkim atakom mogącym w konsekwencji doprowadzić do kradzieży, zniszczenia, uszkodzenia, dewastacji. Ujawnienie i przekazanie organom ścigania sprawców czynów przestępczych skierowanych przeciwko dozorowanemu obiektowi. Obserwacja osób przebywających w rejonie ochranianego obiektu i eliminowanie osób niepożądanych, niezwiązanych z obiektem.

Pracownicy ochrony przed skierowaniem ich do pracy w nowym obiekcie przechodzą obowiązkowe szkolenie uwzględniające specyfikę i charakter obiektu. Wszyscy posiadają umiejętność przewidywania potencjalnych zagrożeń, podejmowania szybkich decyzji oraz doboru najskuteczniejszych form i technik interwencji. Potrafią negocjować z potencjalnymi sprawcami zagrożenia, tak by zbędne było użycie siły fizycznej i środków przymusu bezpośredniego.

Pracowników ochrony dobiera dyplomowany psycholog badając predyspozycje psychofizyczne, temperament i uzdolnienia kandydatów do pracy. Wszyscy przechodzą obowiązkowe szkolenia w udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej oraz ze znajomości przepisów prawa regulujących zasady pełnienia służby ochrony. Pracownicy ochrony mają zagwarantowane wsparcie operacyjnej grupy interwencyjnej "BARTCZAK-PATROL", wezwanej - w razie potrzeby - drogą radiową lub telefonicznie. Grupa interwencyjna nadzoruje i kontroluje także pracę strażników kilka razy w tygodniu, zwłaszcza w godzinach nocnych i w dni wolne od pracy. Kontrole prowadzone są pod kątem realizacji taktycznych założeń ochrony obiektu, sprawdzany też jest stan zabezpieczeń technicznych oraz mechanicznych.
 

NASZE USŁUGI

Poniżej znajduje się oferta naszych usług. Wybierz usługę z której chcesz skorzystać.

OCHRONA OSÓB
OCHRONA FIZYCZNA OBIEKTÓW
KONWOJE
OCHRONA IMPREZ MASOWYCH
SYSTEMY ALARMOWE
USŁUGI PORZĄDKOWE

PROMOCJE I NOWOŚCI

Ustrzel promocję ! Zniżka aż do 50%

Jeśli skorzystacie Państwo z usług ochrony mienia naszej firmy, to możecie otrzymać zniżkę w ubezpieczeniu nawet do 50%! Dzięki temu możecie czuć się bezpiecznie, a przy tym także zaoszczędzicie.

Zapytaj o szczegóły